Affiliate Disclosure

Op deze website staan affiliate links, bijvoorbeeld naar de websites van Activecampaign en Convertbox.  Als je via één van deze links een aankoop doet, ontvangen wij een (kleine) commissie. Dit is een kleine vergoeding voor het doorsturen van onze bezoekers. 


Op deze manier kan ik je blijven voorzien van waardevolle artikelen en gratis video trainingen. Producten of software worden voor jou nooit duurder als je gebruikmaakt van onze links. Je ontvangt juist vaak extra informatie van mij als je gebruik maakt van de links in mijn artikelen #winwin. 

Ik geef altijd mijn eerlijke mening over producten en/of bied alléén producten en diensten aan die ik zelf gebruik en waar ik enorm enthousiast over ben. Ik zal jou nooit doorsturen naar producten of diensten die ik zelf (nog) niet gebruikt heb of waarvan ik niet 100% overtuigd ben dat het goede producten of diensten zijn! 


Disclaimer


Ik besteed mijn uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website met het hier aangeboden materiaal en waardevolle informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van de onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. 

Informatie op deze website

De op deze website getoonde nauwkeurige en actuele informatie en functionaliteit wordt door Van Klik naar Klant met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan op ieder moment (en zonder kennisgeving vooraf)  gewijzigd worden. Van Klik naar Klant kan een foutloos en ononderbroken functioneren van de website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de website staat onvolledig en/of onjuist is. 

Als je toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van de daarop aangeboden informatie en functionaliteit(en), verklaar je je akkoord met de onderstaande bepalingen.

Uitingen op deze website

Op deze website uit ik mijn eigen persoonlijke mening en overtuiging. Deze is tot stand gekomen op basis van mijn eigen ervaringen (en vaak die van mijn klanten). Aan deze uitingen kunnen geen rechten worden ontleend. 


Aansprakelijkheid 

Van Klik naar Klant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor direct en/of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website gepubliceerde informatie. 


Hyperlinks en verwijzingen

Aanklikbare links of verwijzingen naar websites van derden worden niet door Van Klik naar Klant gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Van Klik naar Klant aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites. 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, afbeeldingen, video's, illustraties, (handels)namen en logo's zijn beschermd met auteursrecht, merkenrecht en/of enige ander intellectueel eigendomsrecht. 

Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend zelf worden gebruikt. De gebruiker is conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.


Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer daarover vind je op de pagina 'Cookies'.

Keep me in the loop!

Wil jij graag een update ontvangen met ijzersterke marketing tips, nieuwe tools, verwijzingen,
mijn inzichten en/of inspiratie voor ondernemers?

>